011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Упис

Упис у првом уписном року за упис у школску 2022/23. биће 26. октобра према тачној сатници долазака кандидата која ће бити накнадно објављена.

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).
На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА  (документа задржава Факултет):

 • диплома (или уверење) о завршеним основним и мастер студијама
 • извод из матичне књиге рођених (новијег датума)

Уз наведена документа ОБАВЕЗНО донети и:

 • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама и попуњавају према следећем упутству
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1000,00 динара)
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду  (100,00 динара)
 • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

Самофинансирајући студентиСамофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

• доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину у износу од 60.000,00 РСД (пример уплатнице).

Кандидати који су претходни ниво студија завршили пре школске 2021/2022.


Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2021/2022. године и уписују се на први степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Страни држављаниСтрани држављани који су стекли право на упис, подносе и:

• нострификована документа (нострификација се врши на Универзитету у Београду, Студентски трг 1)

• потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)

• потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2022/2023. годину

• оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину

Мере заштите од Covid-a

 

 • моле се кандидати да држе прописано растојање
 • улазак у зграду биће дозвољен само кандидатима (пратиоцима – НЕ)
 • моле се кандидати да долазе на време, али не много пре заказаног времена како се не би стварала непотребна гужва. Они који дођу 10 и више минута пре заказаног времена могу да сачекају прозивку у Студентском парку.
l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Школарина на докторским студијама

Износ школарине за једну школску годину докторских студија је:

 • 198.000 РСД за држављане Републике Србије;
 • 4.500 ЕУР за стране држављане.

 

Број слободних места

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно
Математика 20 10 30
Астрономија и астрофизика 5 9 14
Информатика 10 5 15
Укупно 35 24 59