011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Пријављивање

Пријава кандидата на конкурс у првом уписном року вршиће се искључиво онлајн од 3. октобра до 18. октобра у 14 часова.

Потребна документа

Студенти Математичког факултета који су основне и мастер академске студије завршили по Закону о високом образовању из 2005. године (БОЛОЊА) подносе скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

Студенти који конкуришу на докторске студије из Информатике обавезно треба да приложе уз сва потребна документа и писма препоруке од најмање два наставника из области рачунарства, који су запослени на факултету на коме је студент завршио мастер студије.

Студенти који конкуришу на докторске студије из Математике прилажу Мотивационо писмо за докторске студије, које садржи и контакт два наставника (име и презиме, звање, факултет, мејл адресу) који су запослени на факултету на коме је кандидат завршио основне или мастер студије и са којима је имао активну сарадњу и које уписна комисија може контактирати због прибављања писама препоруке.

Кандидати који претходни ниво студија НИСУ завршили на Математичком факултету

Студенти који НИСУ завршили основне и мастер академске студије на Математичком факултету УБ подносе следећа скенирана документа:

º извод из матичне књиге рођених

º доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

º уверење о дипломирању или диплома

º уверење о положеним испитима или додатак дипломе

º План и програм студија се доноси на
шалтер Студентске службе најкасније до
17. октобра од 11 до 14 часова.

Кандидати који су претходни ниво студија завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су завршили мастер студије или студије по старом програму пре школске 2021/2022. године и уписују се на трећи степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и:

• попуњену и потписану изјаву  у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу

Стране високошколске исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране исправе додатно подносе следећа скенирана документа:

• решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању одговарајуће  стране школске исправе (нострификација) и упис конкретног студијског програма или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству

• потврду о здравственом осигурању у школској 2022/2023. години

• потврду о владању српским језиком

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената:

обрате Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011 / 3370 686 или на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.